Mehanizam za brzo prebacivanje mikro prekidača

- Dec 03, 2018-

Pokretni kontakt se može brzo premjestiti iz jednog kontakta u drugi, što je više moguće od radne brzine. Na primer, čak i sa prekidačem za noževe, ako se ručka brzo aktivira, radnja će biti brža. Me | utim, mehanizam u kojem se brzina ru ~ ke upravljanja odnosi na brzinu kretanja zgloba ne naziva se tipom uskakanja, ali se naziva tip usporenog pokreta.


Što je brža brzina prebacivanja kontakata, to je kraće trajanje iskrenja između kontakata. Na taj način se smanjuje potrošnja kontakata, smanjuje oštećenje i održavaju stabilne karakteristike.

 

snap action switch


Međutim, u ovoj brzini prebacivanja, pored ograničenja brzine (ekonomska brzina) za efektivno smanjenje količine luka, postoji i granica mehaničkih problema.


Konkretno, ako je brzina prebacivanja suviše brza kada je krug zatvoren, energija udara pokretnog kontakta i stabilnog kontakta će biti Kada postane veća, fenomen skoka (vibracija ili zatvaranje frikcijom) uzrokovan udarcem će uzrokovati luk, koji će ozbiljno oštetiti zglob, a ponekad i neće otvoriti strujni krug, uzrokujući da se spoj rastopi.

 


Par:Izbor mikroprekidača Sledeći:Osnovni prekidač u kućanstvu