Micro Switch i Future Electronics

- Dec 05, 2018-

Nove tehnologije stalno mijenjaju način na koji ljudi žive, kao što je sporo uvođenje inteligencije danas, što život čini lakšim, praktičnijim i bržim. Svaka nova tehnologija biće uvedena u nove elektronske proizvode kao što su računari, Iphones, SRL, frižideri, itd. Računari omogućavaju ljudima da napuste kancelariju preko kompjutera, a Iphone obogaćuje umove ljudi novim konceptnim sistemima i razvija se svake godine.


micro switch


Novi proizvodi menjaju način na koji ljudi žive, dok frižideri mogu držati hranu svežom dugo vremena. Međutim, ovi novi tehnološki proizvodi ne mogu raditi bez mikro prekidača. Mikroprekidači su važan dio elektronike, tako da će nova elektronika donijeti novi dizajn mikroprekidača ili mehaničkih prekidača tipkovnice. Kao fabrika mikroprekidača, moraju se napraviti promjene kako bi dominirale u industriji i zadovoljile potrebe tržišta.

 

micro switch


Stoga, iako je mikroprekidač samo elektronska komponenta, potrebno je da napreduje u tehnološkim promjenama. Najduži život IPhone-a može biti samo 2 godine, ali uz uvođenje novih proizvoda, njegova dominantna tržišna snaga je kraća od mikro prekidača, koji može opstati na tržištu deset ili čak 20 godina. Njegova uloga je da sastavi sastavni dio ažuriranja za različite proizvode.


Par:Mikro prekidač je dizajniran za Sledeći:Izbor mikroprekidača